RÓMAI GAZDASÁGTÖRTÉNET

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén hivatalosan 2013-ben alakult meg az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport, amely 2011 óta kétévente konferenciát szervez az ókori történeti földrajz, történeti ökológia és gazdaságtörténet témakörében. Konferenciáink anyagát folyóiratokban és önálló kötetekben jelentetjük meg magyar és idegen nyelven. Kutatócsoportunk szorosan kapcsolódik az Oxford Roman Economy Project (OXREP) és a ghenti székhelyű Economies, Comparisons, Connections (ECC) kutatói együttműködésekhez, tagjaink rendszeresen részt vesznek nemzetközi konferenciákon, erősítve a magyar ókortudomány hírnevét.

Lectori salutem!

A római gazdaságtörténet az 1980-as évek óta a komplex ókortudomány egyik legerőteljesebben fejlődő kutatási ágazata. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szárazföldi és tengeri régészet hihetetlen mennyiségű anyagot tárt fel az elmúlt közel fél évszázadban

A búvárrégészek körülbelül 1500 hajórocsot tártak fel a Földközi-tengerben, az egykori Római Birodalom területén egyidőben zajló több ezer régészeti kutatás pedig megszámlálhatatlan mennyiségű cserépedényt, pénzérmét, szerves maradványt - egyszóval gazdaságtörténeti forrásadatot tár fel évente, amit szerencsére ma már sokhelyütt számítógépes adatbázisokban dolgoznak fel. Mindez bennüket is arra sarkallt, hogy nem utolsó sorban tanszékünk korábbi vezetőjének, Vargyas Péternek (1950-2009) ösztönzésére, aki a babilóniai gazdaságtörténet nemzetközi hírű kutatója volt, belevágjunk az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport megszervezésébe és működtetésébe. Kutatócsoportunk örömmel várja minden érdeklődő - elősorban egyetemi és középiskolai tanárok, hallgatók és diákok - jelentkezését, akik bármilyen módon szeretnének bekapcsolódni ennek a szép és ígéretes kutatási területnek hazai fejlesztésébe.

Pécsi Tudományegyetem
Történettudományi Intézet
Ókortörténeti Tanszék
7624 Pécs, Rókus utca 2.
grull.tibor@pte.hu
+36/72/503 600/23522

https://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/okortorteneti_tanszek